Pear, Fruit Of Bretschneider Pear, Fruit Of Sand Pear, Fruit Of Ussurian Pear

中藥名稱:梨

梨

中藥名稱:梨 相關方劑

寒熱指數:
25
拼音名稱:LI
英文名稱: Pear, Fruit Of Bretschneider Pear, Fruit Of Sand Pear, Fruit Of Ussurian Pear
其他名稱:快果(陶弘景),果宗、玉乳、蜜父(《綱目》)。

古籍來源:

《名醫別錄》。 1.《本草圖經》:梨,醫家相承用乳梨、鵝梨。乳梨出宣城,皮厚而肉實,其味極長。鵝梨出近京州郡及北都,皮薄而漿多,味差短於乳梨,其香則過之。咳嗽熱風痰實藥多用之。其餘水梨、消梨、紫煤梨、赤梨、甘棠御兒梨之類甚多,俱不聞入藥也。2.《綱目》:梨品甚多,必須棠梨桑樹接過者,則結子旱而佳。梨有青、黃、紅、紫四色,乳梨即雪梨,鵝梨即錦梨,消梨即香水梨也,俱為上品,可以治病。

道地藥材與生長環境:

藥品來源:

主要為薔薇科植物白梨 、 沙梨 、 秋子梨等栽培種的果實 。 8~9月間果實成熟時採收。 鮮用或切片曬乾。

注意事項及副作用:

  脾虛便溏及寒嗽忌服。《本草經疏》:肺寒咳嗽、脾家洩瀉、腹痛冷積、寒痰痰飲、婦人產後、小兒痘後。胃冷嘔吐,法鹹忌之。脾虛便溏及寒嗽忌服。 《本草經疏》:肺寒咳嗽、脾家泄瀉、腹痛冷積、寒痰痰飲、婦人產後、小兒痘後。 胃冷嘔吐,法鹹忌之。

主治功效:

  清肺化痰;生津止渴。 主肺燥咳嗽;熱病煩燥;津少口乾;消渴;目赤;瘡瘍;燙火傷

服用方法:

內服:煎湯,15-30g;或生食,1-2枚;或搗汁;或蒸服;或熬膏。外用:適量,搗敷或搗汁點眼。

外觀:

1.白梨果實多呈卵形或近球形,通常直徑5-7cm,先端有殘留花萼。 基部具肥厚果柄,長3-4cm,表面黃白色,有細密斑點。 橫切面可見白色子房4-5室,種子倒卵形,微扁,長6-7mm,褐色。 果肉微香,多汁,味甜微酸。 乾品為圓形橫切片,多捲縮,直徑2-2.5cm。 外皮淡黃色,有細密斑點。 果肉黃白色,有的可見子房室,或灰褐色種子。 氣微,味甜微酸。
2.沙梨果實近球形,先端微向下陷,先端無宿萼。 表面淺褐色或棕褐色,有淺色斑點。 橫切面可見子房室2-5,種子楔狀卵形,稍扁平,長8-10mm,黑褐色。 乾品多為切片,常皺摺或粘疊在一起,展平後呈圓形薄片,寬4-5-7cm,厚約1mm。 外皮深棕色,常具灰白色斑點稀疏散在。 果肉厚,佔片面的大部分,黃棕色,粗糙,略呈顆粒狀,橫切片的中部可見5室,每室具1顆黑褐色種子,有時種子脫落而呈空洞狀。 質稍軟,微具糖性。 氣微,味甜。
3.秋子梨果實近球形,較小,直徑2-6cm,頂端有殘存宿萼,基部微下陷,果柄長1-2cm。 表面稍綠色,稍帶褐色或黃色,常有紅色斑點。 乾品果皮褐綠色,有棕色斑點。

栽培:

1.對外界環境的適應性比蘋果強。耐寒、耐旱、耐澇、耐鹽鹼。冬季最低溫度在-25度以上的地區,多數品種可安全越冬。根系發達,喜光喜溫,宜選擇土層深厚、排水良好的緩坡山地種植,尤以砂質壤土山地為理想。
2. 栽培技術:多用於嫁接。春季移栽的棠梨苗,只要管得好,可於當年8月進行腹接,年底或來春即可出圃。定植時間以落葉後至萌芽前這一階段為最好,行株距一般7m×5m,每1HM2300株左右。
3. 可間種豆類、花生等矮桿作物。注意施肥和整形修剪。
4. 病蟲害防治:黑星病,為害枝和葉和果實,噴1:2:200波爾多液,以後每隔半月噴藥一次,連噴4-5次。

化學成分:

白梨果實含蔗糖,果糖等。沙梨果實含蘋果酸,枸櫞酸(citrie acid),果糖、葡萄糖,蔗糖等。

狀態:

  1.白梨 果實多呈卵形或近球形,通常直徑5-7cm,先端有殘留花萼。基部具肥厚果柄,長3-4cm,表面黃白色,有細密斑點。橫切面可見白色子房4-5室,種子倒卵形,微扁,長6-7mm,褐色。果肉微香,多汁,味甜微酸。乾品為圓形橫切片,多捲縮,直徑2-2.5cm。外皮淡黃色,有細密斑點。果肉黃白色,有的可見子房室,或灰褐色種子。氣微,味甜微酸。
  2. 沙梨 果實近球形,先端微向下陷,先端無宿萼。表面淺褐色或棕褐色,有淺色斑點。橫切面可見子房室2-5,種子楔狀卵形,稍扁平,長8-10mm,黑褐色。乾品多為切片,常皺摺或粘疊在一起,展平後呈圓形薄片,寬4-5-7cm,厚約1mm。外皮深棕色,常具灰白色斑點稀疏散在。果肉厚,佔片面的大部分,黃棕色,粗糙,略呈顆粒狀,橫切片的中部可見5室,每室具1顆黑褐色種子,有時種子脫落而呈空洞狀。質稍軟,微具糖性。氣微,味甜。
  3. 秋子梨 果實近球形,較小,直徑2-6cm,頂端有殘存宿萼,基部微下陷,果柄長1-2cm。表面稍綠色,稍帶褐色或黃色,常有紅色斑點。乾品果皮褐綠色,有棕色斑點。

相關中醫古籍內容:

 • 《本草衍義》:梨,多食則動脾,少則不及病,用梨之意,須當斟酌,惟病酒煩渴人,食之甚佳,終不能卻疾。
 • 《綱目》《別錄》著梨,止言其害,不著其功,陶隱居言梨不入藥,蓋古人論病多主風寒,用藥皆用桂、附,故不知梨有治風熱、潤肺、涼心、消痰、降火、解毒之功也。今人痰病火病,十居六七,梨之有益,蓋不為少,但不宜過食爾。然惟乳梨、鵝梨、消梨可食,余梨則亦不能去病也。
 • 《本草經疏》:梨,能潤肺消痰,降火除熱,故蘇恭主熱嗽止渴,貼湯火傷;大明主賊風心煩,氣喘熱狂;孟詵主胸中痞塞熱結等,誠不可闕者也。《本經》言多食令人寒中者,以其過於冷利也;乳 金瘡不可食者,以血得寒則凝而成瘀為病也。凡人有痛處,脈數無力,或發渴,此癰疽將成之候,惟晝夜食梨,可轉重為輕。膏粱之家,厚味釅酒,縱恣無節,必多痰火卒中癰疽之病,數食梨,刁變危為安,功難盡述。
 • 《重慶堂隨筆》:梨,不論形色,總以心小肉細,嚼之無渣,而味純甘者為佳。凡煙火、煤火、酒毒,一切熱藥為患者,啖之立解。溫熱燥病,及陰虛火熾,津液燔涸者,搗汁飲之立效。
雲端中醫機器人