This website requires JavaScript.

經絡名稱:衝脈

循行部位:起於胞宮,下出於會陰,並在此分為二支。上行支:其前行者(衝脈循行的主干部分)沿腹前壁挾臍(臍旁五分)上行,與足少陰經相並,散布於胸中,再向上行,經咽喉,環繞口唇;其後行者沿腹腔後壁,上行於脊柱內。下行支:出會陰下行,沿股內側下行到大趾間。
2.生理功能:
1. 調節十二經氣血:衝脈上至於頭,下至於足,貫串全身,為總領諸經氣血的要衝。當經絡髒腑氣血有余時,衝脈能加以涵蓄和貯存;經絡髒腑氣血不足時,衝脈能給予灌注和補充,以維持人體各組織器官正常生理活動的需要。故有“十二經脈之海”、“五髒六腑之海”和“血海”之稱。
2. 主生殖功能:衝脈起於胞宮,又稱“血室”、“血海”。衝脈有調節月經的作用。衝脈與生殖功能關系密切,女性“太衝脈盛,月事以時下,故有子。”“太衝脈衰少,天癸竭地道不通。”這裡所說的“太衝脈”,即指衝脈而言。另外,男子或先天衝脈未充,或後天衝脈受傷,均可導致生殖功能衰退。
3. 調節氣機升降:衝脈在循行中並於足少陰,隸屬於陽明,又通於厥陰,及於太陽。衝脈有調節某些髒腑(主要是肝、腎和胃)氣機升降的功能。
衝脈

關於此經絡更多介紹

《靈樞‧動輸》:「衝脈者十二經脈之海也。與少陰之大絡起于腎下,出于氣街…」;《靈樞‧五音五味》:「衝脈、任脈皆起于胞中…」;《素問‧舉痛論》:「衝脈起于關元…」。說法不同,實則都是指起于腎下,也即《難經‧六十六難》所說的「臍下腎間動氣」所在。胞中,是就其內部臟器而言;關元,是就其外部穴位而言。王冰注說:「其本生出,乃起于腎下也。」
《靈樞‧五音五味》:「衝脈、任脈皆起于胞中,上循背里,為經絡之海…」。是指行于脊背深部,被稱為「十二經之海」的主幹,又稱「伏沖之脈」。
《靈樞‧五音五味》接著說:「其浮而外者,循腹(右)上行,會于咽喉,別而絡唇口」。這是行于腹部,夾臍旁左右上行,即從氣衝出來,經足少陰橫骨各穴,至幽門而上胸。即《素問‧骨空論》所說:「衝脈者,起于氣街,并少陰(《難經‧二十八難》作「足陽明」)之經夾臍上行,至胸中而散也。」
《靈樞‧逆順肥瘦》:「夫衝脈者,五藏六府之海也,五藏六府六府皆稟焉。其上者,出于頏顙,滲諸陽,灌諸精…」。楊上善《太素》註:「衝脈氣滲諸陽,血灌諸精,精者目中五藏之精。」可知這一支上行頭部,對五官七竅起滲灌氣血的重要作用。
《靈樞‧逆順肥瘦》又說:「其下者,注少陰之大絡,出于氣街,循陰股內廉,入膕中,伏行骭骨內,下至內踝之後屬而別。其下者,並於少陰之經,滲三陰,伏行出跗屬,下循跗,入大指間。」這一支大致上與足少陰腎經并行而下達足大趾間。《靈樞‧動輸》所載基本相同:「…出于氣街,循陰股內廉,邪入膕中,循脛骨內廉,并少陰之經,下入內踝之後,入足下;其別者,斜入踝,出屬跗上,入大指之間,注諸絡以溫足脛。」