This website requires JavaScript.

中草藥複方名稱:溫經湯

請按此登入系統取得數據圖表

  • 拼音名稱:Wen Jing Tang
  • 出處:傷寒雜病論
  • 方劑組成:白芍(6g) 桂枝(6g) 甘草(6g) 生薑(6g) 半夏(6g) 川芎(6g) 當歸(9g) 阿膠(6g) 麥門冬(18g) 牡丹皮(6g) 人參(6g) 吳茱萸(10g)

主治:

衝任虛寒瘀血阻滯 漏下不止月經不調 入暮發熱手心煩熱唇口乾燥﹔久不受孕 溫經散寒袪瘀養血

傳統服藥法:

右十二味,以水一斗,煮取三升,分溫三服

注意事項:

血瘀實症而致的腹部腫塊

相關文獻:

溫經湯(《會約》卷十四。)出處:《會約》卷十四。組成:當歸2-3錢,川芎1錢,炮薑5分,白芍(酒炒)1錢半。主治:婦女血寒,月經後期者。
溫經湯(《金匱》卷下。)出處:《金匱》卷下。別名:調經散、大溫經湯、小溫經湯組成:吳茱萸3兩,當歸2兩,芎2兩,芍藥2兩,人參2兩,桂枝2兩,阿膠2兩,生薑2兩,牡丹皮(去心)2兩,甘草2兩,半夏半斤,麥冬1升(去心)。主治:婦人年五十所,病下利數10日不止,暮即發熱,少腹裏急,腹滿,手掌煩熱,唇口乾燥。此病屬帶下,瘀血在少腹不去。
溫經湯(《普濟方》卷三三三引《指南方》。)出處:《普濟方》卷三三三引《指南方》。組成:人參1兩,牛膝1兩,甘草1兩,當歸2兩,芍藥2兩,牡丹皮2兩,白朮2兩,官桂2兩,芎2兩。主治:經道不通。
溫經湯(《千金》卷三。)出處:《千金》卷三。組成:茯苓6兩,芍藥3兩,薏苡仁半斤,土瓜根3兩。主治:婦人小腹痛。
溫經湯(《聖濟總錄》卷五十一。)出處:《聖濟總錄》卷五十一。組成:附子(炮,去皮臍)1兩,杜仲(去粗皮,切,炒)1兩,牛膝(酒浸,焙)1兩,乾薑(炮)3分,桂(去粗皮)3分,續斷3分,補骨脂(炒)3分。主治:腎虛寒脹,氣不宣利,上攻腹內及腰背脊髀痛。
溫經湯(《聖濟總錄》卷一五一。)出處:《聖濟總錄》卷一五一。組成:白茯苓(去粗皮)半兩,芍藥1兩半,土瓜根1兩半,牡丹(去心)1兩半,丹砂(别研如粉)1兩,薏苡仁1兩。主治:婦人月水來,腹內(疒丂)痛不可忍。
溫經湯(《胎産新書》卷四。)出處:《胎産新書》卷四。組成:歸尾2錢,川芎2錢,赤芍2錢,肉桂2錢,桂枝2錢,莪朮(醋炙)2錢,故紙(鹽水炒)2錢,小茴2錢,牛膝2錢,甘草3分。主治:婦人石瘕症。因行經之後,寒氣自陰戶入客于胞門,以致血凝,月經不行,而腹漸大,如懷胎狀。其婦壯盛,或半年後,小水長自消;若虛弱婦,必成腫症。
溫經湯(《萬氏女科》卷一。)出處:《萬氏女科》卷一。組成:陳皮1錢,半夏1錢,生地1錢,川芎8分,白芍8分,紅花8分,秦艽8分,烏藥8分,香附1錢5分,木通3分,青皮7分,歸身尾2錢。功效:調經種子。
溫經湯(《萬氏女科》卷一。)出處:《萬氏女科》卷一。組成:歸身1錢,川芎1錢,赤芍1錢,莪朮1錢,人參1錢,炙草1分,川牛膝1錢,故紙1錢,小茴(炒)1錢。主治:婦人寒氣客入胞門,經血凝聚,致成石瘕,月信不行,其腹漸大,如孕子之狀,若虛怯者,必成腫病。
溫經湯(《竹林女科》卷一。)出處:《竹林女科》卷一。組成:人參5錢,砂仁5錢,白朮(蜜炙)1兩,川芎1兩,熟地1兩,當歸1兩,厚朴(薑汁制)1兩,香附(童便炙)1兩,夏金砂2兩,銀蟲砂2兩,側柏葉2兩,僵蠶(炒)5錢,防風5錢,粉甘草2錢5分。主治:婦人血海虛冷,氣血不足,經脈不調,腰腹疼痛,或下白帶,或如魚腦,或如米泔,信期不定,每月淋漓不止,面色青黃,四肢無力,頭暈眼花。