This website requires JavaScript.

中草藥複方名稱:柴胡疏肝湯

請按此登入系統取得數據圖表

  • 拼音名稱:Chai Hu Shu Gan Tang
  • 出處:景岳全書
  • 方劑組成:白芍(5g) 甘草(3g) 柴胡(6g) 陳皮(6g) 川芎(5g) 香附(5g) 枳殼(5g)

主治:

疏肝理氣、和血止痛